Hva skal du se etter når du velger en gitarlærer

velge gitarlærer

En god gitarlærer er der for å få støtte og veilede deg i riktig retning så du kan bli den gitarspilleren du drømmer om. Som alle andre lærere, coacher eller mentorer finnes det store variasjoner i hvor gode de er til å lære bort. Gjennom mange års erfaring, er det noen punkter som skiller seg […]