Hva skal du se etter når du velger en gitarlærer som oppfyller dine ønsker

velge gitarlærer

Å finne en dyktig gitarlærer er viktig for din fremgang

En god gitarlærer er der for å få støtte og veilede deg i riktig retning så du kan bli den gitarspilleren du drømmer om.

Som alle andre lærere, coacher eller mentorer finnes det store variasjoner i hvor gode de er til å lære bort. Gjennom mange års erfaring, er det noen punkter som skiller seg ut for om du klarer å velge en gitarlærer som er dedikert og vil gi deg de beste resultatene. Som mye annet, er også læringsmetoder svært individuelt, men disse viser seg å være de mest essensielle fellene og suksessfaktorene i valget av en gitarinstruktør.

 

En gitarlærer som får fram det beste i deg

Det viktigste en gitarlærer gjør er å få fram det aller beste i deg som gitarspiller! Som sagt, er alle forskjellige -både som gitarlærer og som elev. En god lærer må derfor ha evnen til å kunne tilpasse tipsene og rådene til hver enkelt elev avhengig av deres utgangspunkt og foretrukket metode for læring.  Ved å ha en lærer som genuint ønsker å se deg yte maksimalt, vil du få mye større utbytte og glede av gitarspillingen. Sammen kan dere inspirere hverandre med ny kunnskap og finne glede i gitarspillingen på en helt unik måte- nettopp fordi den er tilpasset deg.

 

En som vet hvordan gjøre deg til en enestående gitarist 

Det finnes dessverre mange instruktører som skjuler det faktum at de ikke har peiling på hvordan de skal gjøre deg god. Mange sier de skal lære deg det du vil lære, og holder seg til akkurat det. De lærer deg bare akkurat det du vil lære.  Men faktumet er at du selv egentlig ikke vet hva du trenger å lære. Selv om for all del ikke er dumt å lære bort det du vil lære, er det nettopp gitarlæreren sin jobb å vise deg hva du trenger å lære for å bli en enestående gitarspiller. Ikke bare en hvilken som helst gitarspiller. En god gitarlærer vil ønske å se deg få resultater. Også utenfor det du trodde du ønsket!

En som bryr seg om å se deg lykkes

Veldig viktig for at du skal lykkes er at du har en lærer som ikke gir deg opp fordi noe blir utfordrende. Utfordringer er en del av livet. Det går opp og ned. Men en virkelig dyktig gitarlærer gir deg aldri opp og forventer å se deg lykkes uansett hva. Har du en lærer som virkelig vil se deg lykkes, kommer den personen også til å legge til rette for at du faktisk får det til. Det kan innebære å gjennomgå testing og kartlegging for å tilpasse undervisningen til et nivå du forstår og kommer til å mestre. En gitarlærer som ønsker å se deg lykkes vil konstant jobbe målrettet mot dine målsettinger gjennom god kommunikasjon, feedback og samarbeid.

For at du skal lykkes med gitarspillingen din, er det viktig å bli utfordret, og å mestre disse utfordringene. Gjennom godt samarbeid og støtte fra din gitarlærer vil du da føle på en enda større mestringsfølelse.

En som lærer bort å spille gitar, og ikke bare spiller gitar

Ikke velg en person på bakgrunn av hvor god han/hun er til å spille gitar. Å velge en gitarlærer basert på ferdighetene på gitar er en stor feil. Bare fordi man kan spille gitar betyr ikke at man kan lærer bort. Det er to helt forskjellige ting.

Du vil bli overrasket over hvor mange gitarlærere som ikke er sertifiserte lærere. Vær kritisk til en potensiell gitarlærer. Still spørsmål. Vær nysgjerrig. Hvilke egenskaper har denne personen som kan bidra til at du får brukt ditt potensiale med gitaren. Det er kun deg dette handler om. At du skal bli god å spille gitar – ikke bare spille en sang eller to. Velg en gitarlærer som faktisk kan undervise og har trent opp andre gitarspillere til å bli gode på gitar. Det er en slik gitarlærer du vil ha.

 

En som har en langsiktig plan for deg

Litt som i punkt to, finnes det tilfeller hvor gitarlæreren egentlig ikke har en plan for hva du skal lære. En tradisjon har vært og bare improvisere fra gang til gang i undervisningen, uten noen plan for hvordan man skal komme seg videre.
«Så hva har du lyst å lære i dag da?» eller «du skal lære det du vil lære» er klassiske eksempler på lærere som kanskje ikke helt har en klar plan for timen. De er simpelthen mest opptatt av å komme seg gjennom den for å være ærlig. For da har de «lært deg det du vil i dag».

Tenk hvordan skolegangen har vært. Har læreren din noen gang spurt hele klassen hva dere vil lære i dag? Neppe. Det samme gjelder en gitarlærer også. På samme måte som en kontaktlærer, har også en gitarlærer «pensum» klart før skoleåret, med rom for individuelle justeringer eller tilpasninger etter hvert som man ser hvordan eleven utvikler seg.

Ikke gjør disse feilene når du velger en gitarlærer

 

  1.  Baserer valget på hvor flink han/hun er å spille gitar
  2. Velger en som ikke bryr seg om å se deg lykkes
  3. Spær om strategien for å hjelpe deg
  4. Ikke undersøker planen for undervisningen før oppstart

Å velge en riktig lærer for deg vil virkelig kunne forbedre ferdighetene dine på gitar, noe helt enormt. Dette er noen tips for at du skal slippe å sitte fast og bare prøve å feile på egenhånd. En dyktig gitarlærer vil kunne inspirere deg, gi deg den rette veiledningen og få fram det aller beste potensiale som ligger i deg. Vi har alle noen talenter og evner inni i oss. Det handler bare om å ha en mentor eller lærer som virkelig ønsker å få det fram i lyset.

Les mer om fordeler ved å ha en gitarlærer.

Gitarbrev

Ønsker du flere nyttige tips og triks? Meld deg på vårt gitarbrev.

Innhold

Tips og triks

Relaterte artikler

Philosophy of holding the pick

In the guitar community there are many different philosophies on how to hold the pick the correct way. The theories are many ranging from “if